Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni

 

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby inne niż ubezpieczeni, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie;
 2. zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, które wynosi:
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł;
 • dla osoby w rodzinie -600 zł.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest decyzja Wójta Gminy Kwidzyn, którą wydaje się po:

 1. przedłożeniu przez świadczeniobiorcę  dokumentów potwierdzających:
 2.  posiadane obywatelstwa polskiego;
 3. b) zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   oraz dokumentów potwierdzających:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie statusu uchodźcy, lub
 • objęcie ochroną uzupełniającą, lub
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością,
  o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach;

2)  przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;

3)   stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego;

4)  stwierdzeniu braku dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Decyzję o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kwidzyn wydaje się na wniosek lub z urzędu po wszczęciu przez Wójt gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy postępowania w celu wydania decyzji.

Wniosek o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest:

 • świadczeniobiorca;
 • świadczeniodawca udzielający świadczenia opieki zdrowotnej- w przypadku stanu nagłego;
 •  

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres
90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

1)  dzień złożenia wniosku;

2)  w przypadku udzielenia w stanie nagłym- dzień udzielenia świadczenia-chyba, że w tym

    okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 697
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Nazwa dokumentu: Prawo do usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
Skrócony opis: Ubezpieczenie zdrowotne
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Nowak
Osoba, która udostępnia informację: Edyta Nowak
Data wytworzenia informacji: 09.08.2022 12:56:03
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022 13:03:20
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2023 10:47:33
Rejestr zmian