Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zasady udostępniania informacji publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie jako podmiot realizujący zadania publiczne obowiązany jest do udostępniania informacji publicznej w trybie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych i prawo do jej uzyskania oraz ponownego wykorzystania przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego do jej uzyskania.

Formy udostępniania informacji publicznej

Informacje publiczne, będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie udostępniane są poprzez:

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej ;
  • wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
    11-go Listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn w miejscach ogólnie dostępnych w szczególności na tablicy ogłoszeń.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, którego wzór zamieszczony został w BIP w zakładce Dostęp do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniana, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej  bez pisemnego wniosku.

 

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ma ponieść  dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, GOPS w Kwidzynie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia prawa do informacji publicznych zawarte  zostały w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej. Klauzula informacyjna została zamieszczona poniżej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 555
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Nazwa dokumentu: Dostęp do informacji publicznej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Nowak
Osoba, która udostępnia informację: Edyta Nowak
Data wytworzenia informacji: 27.02.2023 07:54:32
Data udostępnienia informacji: 27.02.2023 08:09:27
Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023 13:01:48
Rejestr zmian