Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopskwidzyn.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Nowak, e-mail: sekretariat@gopskwidzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 261 04 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1440):

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrybcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebuję otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do podmiotu publicznego w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Przed budynkiem stanowiącym siedzibę GOPS Kwidzyn znajduje się parking, na którym
  są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przejście z parkingu do budynku wymaga przejścia przez jezdnię.
 2. Wejście główne do budynku stanowiącego siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kwidzynie nie posiada progu, nie wymaga podjazdu. Problem dla osób niepełnosprawnych stanowić mogą drzwi wejściowe, które mają wysoko umiejscowioną klamkę i ciężko się otwierają.
 3. Siedziba GOPS Kwidzyn znajduje się na wysokim parterze, do której prowadzą schody wyposażone w poręcz. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w holu znajduje się platforma schodowa do pochyłego transportu osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Platforma jest obsługiwana przez pracownika sekretariatu po uprzednim kontakcie za pomocą dzwonka znajdującego się przy platformie.
 4. Przy wejściu do siedziby znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku znajdują się szerokie korytarze oraz drzwi, ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 6. Osoba niepełnosprawna po całym budynku może poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem, pod warunkiem, że pies jest wyposażony w uprząż oraz osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający status psa przewodnika i zaświadczenie o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.
 7. W siedzibie GOPS Kwidzyn znajduje się punkt obsługi osób głuchych.

 

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 09.08.2022

Data opublikowania strony: 12.01.2023

Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2024

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 619
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Nazwa dokumentu: deklaracja dostępności
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Viktor Shevchenko
Osoba, która udostępnia informację: Viktor Shevchenko
Data wytworzenia informacji: 09.08.2022 13:26:25
Data udostępnienia informacji: 09.01.2023 09:32:08
Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2024 13:56:57
Rejestr zmian